[PR] งานสัมมนา Loyalty Program for SMEs #4 อุตสาหกรรมภาคผลิตพิชิตใจลูกค้า
| | | |

[PR] งานสัมมนา Loyalty Program for SMEs #4 อุตสาหกรรมภาคผลิตพิชิตใจลูกค้า

จากที่เราเคยได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ สัมมนาการตลาดของคนตัวเล็กที่มีฝันใหญ่ ภาค: ชนะใจลูกค้าด้วย Loyalty Platform กับ BOXBOX.me ครั้งที่ 2 & 3 ไปเมื่อปีที่แล้ว…