[PR] งานสัมมนา Loyalty Program for SMEs #4 อุตสาหกรรมภาคผลิตพิชิตใจลูกค้า

จากที่เราเคยได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ สัมมนาการตลาดของคนตัวเล็กที่มีฝันใหญ่ ภาค: ชนะใจลูกค้าด้วย Loyalty Platform กับ BOXBOX.me ครั้งที่ 2 & 3 ไปเมื่อปีที่แล้ว และได้รับกระแสตอบรับที่ดี ในปีนี้ทาง BOXBOX.me จึงได้จัดงานนี้ขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่ 4 ในชื่อหัวข้อว่า “อุตสาหกรรมภาคผลิตพิชิตใจลูกค้า”  ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม

Read more