สำนวนเทพ 30 มิ.ย. 54 (กล้าหาญ)

“Courage is doing what you’re afraid to do. There can be no courage unless you’re scared.” จงกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่คุณกลัว เพราะคงไม่มีความกล้าหาญเกิดขึ้น ถ้าคุณไม่ถูกทำให้กลัว ;Eddie

Read more

สำนวนเทพ – 16 พ.ค. 54 (กล้าหาญ)

Sometimes even to live is an act of courage. บางครั้งเพียงการใช้ชีวิตอยู่ ก็เป็นการกระทำที่กล้าหาญแล้ว สำนวนเทพโดย Lucius Annaeus Seneca

Read more