fbpx

LnwShop จับมือ SCB, สสว., Bangkok Brand และ DITP ร่วมผลักดัน SMEs ไทย

ช่วงเดือนที่ผ่านมา LnwShop ได้จับมือกับหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้เติบโตไปบนโลกออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมีความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้

Read more

LnwShop ร่วมสนับสนุนกิจกรรมร้านนครภัณฑ์ และ Bangkok Brand

เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานเปิดอาคาร “นครภัณฑ์” ผลิตภัณฑ์สินค้าแห่งมหานคร บริเวณอาคารด้านหน้าสำนักพัฒนาสังคม

Read more