สำนวนเทพ lnwIdiom of the Day – 22 เม.ย. 54 (คำพูด)

“การคิดก่อนพูด” ไม่ใช่ให้คิดว่าจะพูดประโยคใด แต่ให้คิดว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นหลังจากพูดแล้วต่างหาก – lnwRilak แน่งน้อย