fbpx

“เพียงพ่อ ก็พอเพียง” หนังสือที่คนไทย ไม่ควรพลาด !

ในช่วงนี้มีหน่วยงานหลายที่ได้ผลิตของที่ระลึกต่าง ๆ เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 ออกมามากมาย เพื่อให้ทุกคนได้นำมาเก็บสะสมเป็นที่ระลึก หนึ่งในนั้นคือ หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง The Soul of Siam” ซึ่งเป็นหนังสือพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นำเสนอด้วย Pop-Up ตระการตา ควรค่าแก่การเก็บสะสม

Read more