[PR] หลักสูตรการใช้สื่อและนวัตกรรมเพื่องานธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม ร่วมกับ Lnwshop จัดอบรมหลักสูตรการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่องานธุรกิจ ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในงานจะมีการสอนในเรื่อง การตลาดออนไลน์เป็นยังไง การสร้างร้านค้าออนไลน์กับ Lnwshop แนวโน้มการขายสินค้าออนไลน์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more