fbpx

ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ อีกหนึ่งช่องทางรับชำระเงินจากเทพเพย์

“เคาน์เตอร์รับชำระเงินสด” เป็นอีกช่องทางที่ทำให้ร้านค้าออนไลน์รับชำระเงินจากผู้ซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้น LnwPay จึงไม่พลาดที่จะนำช่องทางดังกล่าวมาเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับชำระเงินของเทพเพย์ เพื่อให้การรับชำระเงินของร้านค้าออนไลน์ของ LnwShop มีช่องทางรับชำระเงินที่ครอบคลุมในทุกจังหวัดของประเทศไทย แล้ว LnwPay รับชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ไหนบ้างนั้น ตามมาดูกันเลยค่ะ

Read more