| |

[Toon] ว่าด้วยเรื่องป้ายหาเสียง…

ช่วงนี้การหาเสียงเลือกตั้งนั้นเข้มข้นขึ้นทุกวันครับ ด้วยความที่ใกล้วันเลือกตั้งจริง วันที่ 3 ก.ค. เข้ามาทุกที แต่ละพรรคก็นำเสนอนโยบายต่างๆ นานา ซึ่งป้ายหาเสียงนั้นก็นับเป็นหนึ่งในช่องทางการโฆษณาบอกกับประชาชนได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าในปีนี้ป้ายหาเสียงมีความแตกต่างกว่าที่ผ่านมาอย่างมาก ทั้งรูปแบบนำเสนอ ข้อความและรูปภาพ…