fbpx

ประกาศใช้แล้ว พ.ร.บ. ใหม่ ให้สถาบันการเงินต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

พ.ร.บ. ร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า มันไม่ใช่ พ.ร.บ. ภาษีการขายของออนไลน์ ไม่ได้บังคับใช้กับเฉพาะผู้ขายของออนไลน์เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่บังคับใช้กับประชาชนทุกคน โดยมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 21 มีนาคม 2562 และสถาบันการเงินต้องส่งข้อมูลรอบแรกให้ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมาลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) ระบุว่าสถาบันการเงินต้องทำการรายงาน

Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial