Google Glass ผู้ปฎิวัติการช้อปปิ้ง!
| | |

Google Glass ผู้ปฎิวัติการช้อปปิ้ง!

  เซอร์กี้ บริน (Sergey Brin) ซีอีโอกูเกิลคนปัจุบัน เมื่อออกงานไหนๆ ก็มักใส่แว่นตาอัจฉริยะอย่าง Goole Glass ไปทั่ว (รวมถึงการขึ้นรถไฟใต้ดินด้วย)…