fbpx

4 เรื่องควรรู้ ! ก่อนเริ่มต้นขายของออนไลน์บน E-Marketplace

E-Marketplace นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าหลาย ๆ ร้านได้เป็นอย่างดี และสำหรับร้านค้ามือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นขายของบน E-Marketplace ต่าง ๆ จะต้องรู้สิ่งใดก่อนบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนการลงมือขายจริง วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะ

Read more