สำนวนเทพ 4 ก.ค. 54 (อนุรักษ์นิยม VS เสรีนิยม)

“Thinking  about profound social change, conservatives always expect disaster, while revolutionaries confidentially expect utopia. Both are wrong.” เมื่อคิดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับลึกซึ้ง พวกอนุรักษ์นิยมมักคาดว่าจะมีความหายนะตามมา ขณะที่พวกนักปฏิวัติก็มั่นออกมั่นใจว่าจะเกิดสังคมในอุดมคติ

Read more