ความรับผิดชอบ (คุณจะได้ทำอะไรที่ Lnw)

 • ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับงานในฝ่ายการตลาดในโปรเจ็กต์ต่าง ๆ
 • พูดคุย ประสานงาน กับลูกค้า และพาร์ทเนอร์ของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางโทรศัพท์, อีเมล, ไลน์ ฯลฯ
 • ติดต่อให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ เกี่ยวกับ LnwExpress,LnwPay ให้กับร้านค้าที่สนใจใช้บริการ
 • ช่วยเหลือ และสนับสนุนการทำงานของทีมให้ดำเนินงานต่าง ๆ ไปได้อย่างราบรื่น
 • ทำงานตามแต่ได้รับมอบหมายจากทีม

ตัวอย่างงานที่ต้องทำ

 • พูดคุยรับข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า และพาร์ทเนอร์ที่ติดต่อเข้ามา และพิจารณาว่าควรส่งต่อให้กับฝ่ายไหนในทีมในการดำเนินการต่อ
 • ประสานงานกับพาร์ทเนอร์หรือลูกค้า ในเรื่องทั่วไปผ่านทางไลน์, อีเมล และโทรศัพท์
 • ช่วยทีมทำ Ads Report หรือรายงานต่าง ๆ ที่ต้องส่งให้ลูกค้า หรือพาร์ทเนอร์

หากคุณคิดว่ามีสิ่งเหล่านี้ รีบสมัครเข้ามาเลย :

 • มีทักษะด้านการสื่อสาร ทั้งการพูด, ฟัง, อ่าน และเขียน
 • มีทักษะการประสานงานที่ดี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการเวลาได้ดี
 • มีทักษะในการบริหารงานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
 • จดจำข้อมูลต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ และสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
 • มีใจรักงานบริการ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ชอบทำงานเป็นทีม
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ถ้าคุณ “รักในการติดต่อประสานงาน” เราพร้อมยินดีต้อนรับ

รายได้ต่อเดือน : 16,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

เวลาทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับเรา กรุณากรอกใบสมัครและทำแบบทดสอบ ที่นี่ >> recruit.Lnw.co.th