Manage order - ระบบเพิ่มรายการสั่งซื้อ

LnwShop ปรับระบบเพิ่มรายการสั่งซื้อเวอร์ชั่นใหม่ รวมหน้าสร้างบิลออนไลน์ และสร้างออเดอร์เข้าด้วยกัน ให้ร้านค้าเทพเพิ่มรายการสร้างซื้อได้ง่ายและสะดวกกว่าเดิม รายละเอียดการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้จะเป็นอย่างไร การใช้งานจะแตกต่างไปจากเดิมไหม วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูข้อมูลกันค่ะ

ปรับโฉมระบบ “เพิ่มรายการสั่งซื้อ” เวอร์ชั่นใหม่จาก LnwShop

LnwShop ได้มีการปรับให้หน้าสร้างบิลออนไลน์ และสร้างรายการสั่งซื้อ รวมเป็นหน้าเดียวกัน (จากเดิมแยกปุ่มในการสร้าง) ซึ่งตอนนี้ร้านค้าสามารถเข้าไปสร้างบิลออเดอร์ให้ลูกค้าได้ที่ เมนูสั่งซื้อ > กด +บิลออเดอร์ (มุมบนด้านขวามือ)

เมื่อกดไปที่ปุ่ม +บิลออเดอร์ ก็จะเข้าสู่ระบบเพิ่มรายการสั่งซื้อ ที่มีการปรับเปลี่ยนการแสดงผลจากการสร้างรายการสั่งซื้อรูปแบบเดิม โดยจะแยกข้อมูลตามหัวข้อต่าง ๆ อย่างชัดเจนขึ้น ทั้ง ข้อมูลสินค้า, การจัดส่ง, ที่อยู่ผู้รับ, การเงิน, ข้อมูลใบสั่งซื้อ และสรุปรายการสั่งซื้อ ดังรูป

Manage order - ระบบเพิ่มรายการสั่งซื้อ
[ตัวอย่าง – ระบบ “เพิ่มรายการสั่งซื้อ”]

สำหรับการตั้งค่าในแต่ละส่วน มีรายละเอียดดังนี้

สินค้า

 • เพิ่มช่องค้นหาสินค้าด้วย ชื่อ, รหัส, รายละเอียดสินค้า
 • เพิ่มปุ่ม เลือก ที่ใช้ในการเลือกรายการสินค้าจากสินค้าภายในร้าน
 • เพิ่มการเลือกจากบิลล่าสุด ให้ร้านค้าสามารถเลือกรายการสินค้าเหมือนกับบิลก่อนหน้าได้
ข้อมูลสินค้า - ระบบเพิ่มรายการสั่งซื้อ

จัดส่ง

 • เพิ่มสวิตช์ จัดส่ง / ไม่จัดส่ง เพื่อรองรับการปรับสถานะของออเดอร์ที่ไม่มีการจัดส่งสินค้า
 • เพิ่มช่องค้นหาวิธีการขนส่งด้วย ชื่อ คำอธิบาย
 • เพิ่มปุ่ม เลือก ที่ใช้ในการเลือกรูปแบบการจัดส่งที่ร้านค้าตั้งค่าไว้
 • เพิ่มการเลือกจากบิลล่าสุด ให้ร้านค้าสามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งเหมือนกับบิลก่อนหน้าได้
ข้อมูลจัดส่ง - ระบบเพิ่มรายการสั่งซื้อ

กรณีที่เลือกปรับการจัดส่งเป็น “ไม่จัดส่ง” เมื่อมีการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สถานะออเดอร์นั้น ๆ จะถูกปรับเป็นเรียบร้อยทันที

ข้อมูลจัดส่ง - ระบบเพิ่มรายการสั่งซื้อ ไม่จัดส่ง

ที่อยู่ผู้รับ

 • เพิ่มช่องค้นหาที่อยู่ผู้รับด้วย ชื่อ อีเมล เบอร์โทร
 • เพิ่มปุ่ม เลือก ที่ใช้ในการเลือกที่อยู่ผู้รับที่ร้านค้าเคยสร้างไว้ในระบบ
 • เพิ่มการเลือกจากบิลล่าสุด ให้ร้านค้าสามารถเลือกที่อยู่ผู้รับเหมือนกับบิลก่อนหน้าได้
 • เพิ่มปุ่ม ข้าม เพื่อข้ามการใส่ข้อมูลในส่วนนี้
ข้อมูลที่อยู่ผู้รับ - ระบบเพิ่มรายการสั่งซื้อ ปุ่มข้าม

กรณีที่ไม่ทราบที่อยู่ลูกค้า ร้านค้าสามารถกดปุ่ม “ข้าม” เพื่อข้ามขั้นตอนการใส่ข้อมูลในส่วนนี้ แล้วให้ลูกค้ากรอกเองในภายหลังได้ เช่นเดียวกับการสร้างบิลออนไลน์รูปแบบเดิม และเมื่อกดข้ามการใส่ข้อมูลที่อยู่ผู้รับแล้ว จะทำให้ออเดอร์นี้สามารถอยู่ในสถานะรอชำระเงิน เพื่อให้ลูกค้าชำระเงินก่อนการกรอกที่อยู่ได้

ข้อมูลที่อยู่ผู้รับ - ระบบเพิ่มรายการสั่งซื้อ

เพิ่มเติม – หากลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงิน จะยังสามารถแก้ไขข้อมูลผู้รับได้ แต่หากแจ้งชำระเงินแล้ว แม้ร้านค้ายังไม่ได้ยืนยันยอดเงิน ก็จะไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ได้ค่ะ ยกเว้นลูกค้าจะทำการยกเลิกการแจ้งชำระเงินก่อน แล้วไปแก้ไขที่อยู่ให้เรียบร้อยก่อนการแจ้งชำระเงิน


การเงิน

 • เพิ่มช่องค้นหาวิธีการชำระเงิน
 • เพิ่มปุ่ม เลือก ที่ใช้ในการเลือกวิธีการชำระเงินที่ร้านค้าเพิ่มข้อมูลไว้ในระบบ
 • เพิ่มการเลือกจากบิลล่าสุด ให้ร้านค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงินเหมือนกับบิลก่อนหน้าได้
 • เพิ่มปุ่ม ข้าม เพื่อข้ามการใส่ข้อมูลในส่วนนี้
ข้อมูลการเงิน- ระบบเพิ่มรายการสั่งซื้อ ปุ่มข้าม

กรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงิน ร้านค้าสามารถกดปุ่ม “ข้าม” เพื่อข้ามขั้นตอนการใส่ข้อมูลในส่วนนี้ แล้วให้ลูกค้ากรอกเองในภายหลังได้ เช่นเดียวกับการสร้างบิลออนไลน์รูปแบบเดิม และเมื่อกดข้ามการเลือกวิธีการชำระเงินแล้ว จะทำให้ออเดอร์นี้สามารถอยู่ในสถานะรอชำระเงิน เพื่อให้ลูกค้าเลือกวิธีที่ต้องการและชำระเงินได้ทันที (รองรับเฉพาะ Smart Checkout เท่านั้น)

ข้อมูลการเงิน- ระบบเพิ่มรายการสั่งซื้อ

เพิ่มเติม – กรณีที่ออเดอร์นั้น ๆ มีราคาขายสุทธิเป็น 0 บาท สถานะออเดอร์จะถูกปรับเป็นรอจัดส่งโดยอัตโนมัติ

กรณีสินค้าราคาเป็น 0 บาท

ข้อมูลใบสั่งซื้อ

ข้อมูลใบสั่งซื้อ - ระบบเพิ่มรายการสั่งซื้อ

สรุปรายการ

 • แสดงข้อมูลสรุปรายการสั่งซื้อ
 • เพิ่มช่องใส่ส่วนลดท้ายบิล โดยสามารถปรับชื่อส่วนลดได้ตามต้องการ
 • แสดงเช็คลิสต์ข้อมูลรายการสั่งซื้อ และสถานะของบิล เช่น รอยืนยัน, รอชำระ, รอจัดส่ง เป็นต้น
ข้อมูลสรุปรายการ - ระบบเพิ่มรายการสั่งซื้อ

จะเห็นได้ว่า ระบบมีการพัฒนาให้ร้านค้าสามารถสร้างบิลหรือรายการสั่งซื้อได้สะดวกและเป็นขั้นตอนมากขึ้น เพื่อให้ร้านค้าทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการจัดการข้อมูลนั่นเองค่ะ


และทั้งหมดนี้ก็คือ ระบบ “เพิ่มรายการสั่งซื้อ” เวอร์ชั่นใหม่ ที่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการทำงานของร้านค้าเทพมากขึ้น หวังว่าจะช่วยให้ร้านค้าจัดการการสั่งซื้อผ่านระบบของ LnwShop ได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ

และหากใครลองใช้งานแล้ว เจอปัญหา หรือติดขัดตรงส่วนไหน สามารถแจ้งเข้ามาเพื่อให้ทีมงานเก็บข้อมูลไปพัฒนาระบบเพิ่มเติมได้เลยที่อีเมล support@LnwShop.com ค่ะ

อ่านข้อมูลฟีเจอร์ใหม่ ๆ ของระบบตั้งค่าการสั่งซื้อ เพิ่มเติมที่นี่