23 ตุลาคมนี้ เริ่มแล้วกับโครงการช้อปดีมีคืน โครงการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศในช่วงปลายปีจากภาครัฐ ที่ให้บุคคลที่เสียภาษีเงินได้ สามารถนำค่าสินค้าและบริการมาลดหย่อยภาษีประจำปี 2563 ได้

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนี้

ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่รายรับถึงเกณฑ์เสียภาษี ยกเว้น ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง

ร้านค้าเทพก็เข้าร่วมโครงการในฐานะผู้ขายได้!

เพราะโครงการนี้ให้สิทธิการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าใดก็ได้ ที่สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าได้ และไม่เป็นสินค้าตามรายการยกเว้น ดังนั้นหากร้านค้าของคุณมีการจดทะเบียนภาษีมูลตค่าเพิ่ม (Vat) อยู่แล้วก็สามารถเข้าร่วมได้ทันที

ระบบร้านค้าออนไลน์ LnwShop มีบริการระบบออกใบกำกับภาษีให้ร้านค้าได้ใช้งานกันฟรี โดยร้านค้าที่ต้องการใช้งานให้เข้าไปที่ ระบบหลังร้าน > การเงิน | บัญชี > ตั้งค่าใบเสร็จ | ใบกำกับ และเลือกเปิดใช้ระบบออกใบกำกับภาษีได้เลยค่ะ – ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของระบบใบกำกับภาษีได้ที่นี่

ขั้นตอนการรับคืนภาษีจากการใช้จ่ายในโครงการ

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเพียงเก็บใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน เพื่อนำไปยื่นลดหย่อนในการยื่นภาษีประจำปี 2563 เท่านั้น

ระยะเวลาของโครงการ

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 และสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563ฃ

สินค้าที่ร่วมโครงการช้อปดีมีคืน

 1. สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)
 2. สินค้า OTOP
 3. หนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

สินค้าที่ยกเว้นไม่สามารถใช้ร่วมโครงการได้

 1. สุรา, เบียร์ และไวน์
 2. น้ำมัน และก๊าซ
 3. หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
 4. ค่าบริการธุรกิจนำเที่ยว
 5. ยาสูบ
 6. รถยนต์, มอเตอร์ไซค์ และเรือ
 7. บริการจัดนำเที่ยว
 8. ที่พักโรงแรม

อัตราภาษีคืนตามระดับรายได้

สิทธิ์คืนภาษีสูงสุดตามระดับรายได้ หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท

 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • สำหรับผู้ที่มีเงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว จึงไม่ได้สิทธิ์คืนภาษีจากโครงการนี้