LnwShop ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชน

ภายใต้ชื่อโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 

เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในชุมชนได้ร่วมพลิกธุรกิจ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงก้าวไปสู่โลกธุรกิจยุค 4.0 ยกระดับสินค้าและธุรกิจตามกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศตามนโยบายรัฐบาล

โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายภายในโครงการการ คือสินค้าที่ส่งตรงจากผู้ผลิตในชุมชน ผลิตจากวัตถุดิบท้องถิ่น ทั้งเสื้อผ้า, ของใช้ภายในบ้าน ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ผ่านช่องทางการขาย LnwMall.com

 

ร่วมช้อปสินค้าภายในโครงการได้แล้ววันนี้
ที่ โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 

พร้อมดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ได้ที่นี่ www.transformer4-0.com