ทาง LnwShop ได้รับเชิญจาก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อไปอบรมสร้างเว็บไซต์ให้กับสมาชิก SMEs โดยออกสอนตามจังหวัดต่าง ๆ ทั้งสิ้น 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง, สุราษฏร์ธานี, นครสวรรค์ และจังหวัดขอนแก่น โดยสอนตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ ไปจนถึงการ อบรมสร้างเว็บไซต์กับระบบ LnwShop

ใครที่เป็นสมาชิกกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. สามารถติดต่อสำนักงานใกล้จังหวัดท่าน เพื่อติดต่อเข้ามาได้เลยครับ

หรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ http://www.tcg.or.th
โทร 0-2890-9999, 0-2890-9988

ตารางเวลาการอบรมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
วันที่ เวลา สถานที่ ติดต่อ
26 เม.ย. 60 9.00 – 16.00 น. โรงแรมโกลเด้น จังหวัดระยอง บสย. สาขาชลบุรี
19 พ.ค. 60 9.00 – 16.00 น. ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี บสย. สาขาสุราษฎร์ธานี
30 พ.ค. 60 9.00 – 16.00 น. โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์ บสย. สาขาพิษณุโลก
23 มิ.ย. 60 9.00 – 16.00 น. โรงแรม I Hotel Khonkaen จังหวัดขอนแก่น บสย. สาขาอุดรธานี