มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม ร่วมกับ Lnwshop จัดอบรมหลักสูตรการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่องานธุรกิจ ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ในงานจะมีการสอนในเรื่อง

  • การตลาดออนไลน์เป็นยังไง
  • การสร้างร้านค้าออนไลน์กับ Lnwshop
  • แนวโน้มการขายสินค้าออนไลน์

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้ที่
https://goo.gl/i75Ph6

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-942-6800 ต่อ 5004

หรือติดต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม
โทร 02-942-6900 – 99  ต่อ 5009 โทรสาร 02-541-7877