การเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ

ตามที่สำนักพระราชวัง ประกาศการได้รับพระราชนุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันพรุ่งนี้ (29 ตุลาคม 59) Parii เลยขอรวบรวมข้อควรรู้ และข้อควรปฏิบัติมาให้ทุกท่านค่ะ

ข้อมูลทั่วไป

ในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เปิดให้เข้าทุกวัน (ยกเว้นช่วงมีพระราชพิธี) ตั้งแต่เวลา  08.00 – 21.00 น. โดยในช่วงแรกจะเปิดให้ประชาชนเข้ารอบละ 100 คน จำกัด 10,000 คน ต่อวัน

การแต่งกาย

ในเรื่องของการแต่งกายเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยการแต่งกายตามที่สำนักพระราชวังกำหนด คือ การแต่งกายไว้ทุกข์สีดำ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบการแต่งกายเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

 

การเดินทาง

สำหรับการเดินทางมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 จะมีการปิดการจราจร 27 สาย ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ดังนี้

ปิดการจราจรเต็มรูปแบบ

เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการมาร่วมงาน ท่านสามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีให้บริการรถฟรีตามจุดต่าง ๆ ดังนี้

suggestion_journey_page_02

suggestion_journey_page_03

suggestion_journey_page_04

suggestion_journey_page_05

suggestion_journey_page_06

suggestion_journey_page_07

suggestion_journey_page_08

เส้นทางการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

เดินมาจากสนามหลวง >> เข้ามาทางประตูวิเศษไชยศรี >> ผ่านประตูพิมานไชยศรี >> เลี้ยวขวาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท >> ถึงประตูกำแพงแก้วด้านตะวันออก ของพระที่นั่งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท >> จุดเจ้าหน้าที่จัดแถว >>  เข้าสู่กำแพงแก้วด้านตะวันออก >> ถึงบริเวณด้านหน้าพระบรมโกศ

การกราบพระบรมศพ

เมื่อเข้าสู่ถึงพระบรมโกศ กราบพระบรมศพ 1 ครั้ง (ไม่แบมือ) >> กราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร 3 ครั้ง (แบมือ)

เส้นทางออกหลังจากถวายสักการะพระบรมศพ

ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางมุกด้านเหนือ >> เลี้ยวซ้ายออกประตูกำแพงแก้ว ด้านตะวันตก >> เดินออกจากพระบรมหาราชวัง สู่ถนนมหาราช ทางประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์

พระบรมมหาราชวัง

ข้อควรจำในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

  • ห้ามบันทึกภาพ
  • ห้ามเซลฟี่
  • ควรสำรวมทั้งกายและวาจา

สิ่งที่ควรเตรียมและข้อแนะนำอื่น ๆ

  • เนื่องจากมีผู้เดินทางไปร่วมงานจำนวนมาก บวกกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวน แนะนำให้ติดร่ม, ยาดม, ขวดน้ำเล็ก ๆ ไว้ด้วย
  • สำหรับผู้ที่พาเด็กไป แนะนำให้เขียนชื่อผู้ปกครอง เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ห้อยคอหรือให้น้องใส่ติดกระเป๋าไว้ เพราะ อาจเกิดการพลัดหลงได้
  • กรณีไปกันเป็นกลุ่ม ควรนัดสถานที่หรือจุดนัดพบหากมีการพลัดหลง โดยใช้จุดใหญ่ ๆ ในการสังเกต

ขอบคุณข้อมูลจาก