lnwtrip

เนื่องจากในระหว่างวันที่ 26 – 28 พ.ย. 58 ทาง บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช้อป จำกัด ได้จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2558 ขึ้น ทีมงาน LnwShop จึงขอหยุดการให้บริการถามตอบข้อสงสัยในการใช้บริการต่าง ๆ ที่มิใช่ปัญหาเร่งด่วนเป็นการชั่วคราวในทุกช่องทาง

ทั้งนี้ในส่วนของการดูแลระบบนั้นทาง LnwShop ยังคงมีทีม Admin ให้การดูแลตามปกติ แต่จะดำเนินการแก้ไข และตอบกลับร้านค้าในกรณีเร่งด่วน ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้งานระบบที่เร่งด่วนเท่านั้นค่ะ

(ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าปัญหานั้น ๆ เร่งด่วนหรือไม่ และเปิดรับการติดต่อผ่านอีเมลเพียงอย่างเดียวนะคะ)

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งทางร้านค้าทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี้ค่ะ