e-Commerce Day 2015

สำหรับงาน e-Commerce Day 2015 จะจัดขึ้นที่ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) ในวันที่ 9-10 กันยายน 2558 โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ และงานสัมมนาที่น่าสนใจมากมาย ที่เจ้าของร้านค้าเทพไม่ควรพลาด กับสาระความรู้ที่สามารถเอามาปรับใช้ ให้การขายของออนไลน์ของคุณไปไกลกว่าเดิม  ^^

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โทร. 0 2547 5959-60

E-mail: e-commerce@dbd.go.th

Website: www.dbd.go.th