ทำไมร้านค้า LnwShop ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ?

DBD

เจ้าของร้านหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชอิเล็กทรอนิกส์กันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนก็อาจยังงง ๆ อยู่ว่าจะจดไปทำไม จดแล้วมีประโยชน์อย่างไร ไม่จดได้ไหม แล้วถ้าจะต้องไปจด จะต้องไปจดที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ยุ่งยากหรือเปล่า วันนี้ LnwShop พร้อมตอบทุกคำถามแล้วค่ะ

ทำไมต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

945750_151525335047599_1095407421_n

ก่อนอื่นเราต้องรู่ก่อนว่าทำไมร้านค้าออนไลน์อย่างเราถึงต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ที่เราต้องจดก็เพื่อยืนยันการมีตัวตนของเรา ทำให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะและการมีอยู่จริงของผู้ประกอบการได้ เพราะรายชื่อของผู้ประกอบการทั้งหมดจะถูกรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแยกตามประเภทธุรกิจ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังจะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมการอบรมสัมมนา การได้รับคำแนะนำและข้อมูลข่าวสารด้าน E-Commerce อีกด้วย

ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

56

อย่างที่บอกไปว่าการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของเราได้ เพราะฉะนั้นการจดทะเบียนก็จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเจ้าของร้านค้าได้ในระดับหนึ่ง โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะจัดทำเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งเครื่องหมาย DBD Registered ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้เจ้าของร้านนำไปแสดงไว้บน Web Site เมื่อลูกค้าเห็นเครื่องหมาย DBD Registered แล้ว ก็จะเกิดความมั่นใจในการซื้อของกับเรามากขึ้น

ใครบ้างที่ต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

22724751_s

 • บุคคลที่มีเว็บไซต์เพื่อทำการซื้อ-ขายสินค้า หรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีระบบการสั่งซื้อ เช่น ระบบกรอกฟอร์ม ระบบตะกร้า e-mail มีระบบการชำระเงิน ออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งจะครอบคลุมถึงเว็บไซต์ ร้านค้าใน e-Marketplace ร้านค้าใน Social Media ทั้งหมด เช่น Facebook Line เป็นต้น (เจ้าของร้านค้าที่เปิดกับ LnwShop จึงอยู่ในข้อนี้ด้วย)
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider)
 • ผู้ให้บริการให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
 • ผู้ให้บริการบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace)

การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ / สินค้า / บริการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (โดยไม่มีการซื้อ-ขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ต้องไปจดทะเบียนที่ไหน

d2

สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีหลายที่ด้วยกัน แต่จะสามารถไปจดได้ทุกที่หรือเปล่า แล้วเราจะต้องจะต้องไปจดที่ไหน มาดูกันค่ะ

 • สำหรับผู้ประกอบการที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ต่อสํานักงานเขตต่าง ๆ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 • ผู้ประกอบการที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร) ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาลก็ได้ แล้วแต่กรณี

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องทำอย่างไรบ้าง

10570296_10152265344356360_8143656765813216992_n

แล้วก็มาถึงขั้นตอนในการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันบ้าง บอกเลยว่าไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะ

 1. อย่างแรกเลยเราก็ต้องทําเว็บไซต์ ลงของให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมออนไลน์
 2. จากนั้นก็ไปยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 3. ขั้นตอนสุดท้ายก็ยื่นเอกสารเพื่อขอใช้เครื่องหมาย DBD Registered อันนี้ห้ามลืมนะคะ เพราะมีหลายคน จดทะเบียนไปแล้ว แต่ลืมยื่นขอใช้เครื่องหมาย ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ได้เครื่องหมายมาไว้โชว์หน้าเว็บไซต์ของเรา ต้องไปยื่นขอย้อนหลัง เสียเวลาเปล่า ๆ ค่ะ

 ไปแจ้งจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตอนไหนดีนะ

สำหรับร้านค้าออนไลน์ร้านไหนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นจดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดร้าน

เอกสารอะไรที่ต้องใช้ประกอบการจดทะเบียน

d1

 1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) และ รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบ )‏ สามารถดาวน์โหลดคำขอได้ที่นี่
 2. สำเนาบัตรประจำตัว
  • กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
  • กรณีนิติบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน หรือของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด (ไม่ต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ
 3. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 4. หนังสือชี้แจง (กรณียื่นล่าช้าหรือเกินกำหนด)

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์

ค่าธรรมเนียนการจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่นั้นเพียงแค่ 50 บาท เท่านั้น

ที่สำคัญ หากไม่จดทะเบียนพาณิชย์ จะมีจะโดนปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับวันละไม่เกิน 100 บาท ด้วยนะคะ (บทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499)

รู้อย่างนี้ ต้องรีบจดแล้วค่ะ !!

เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นสำคัญ และมีผลดีกับเจ้าของร้านค้าออนไลน์อย่างเราแค่ไหน นอกจากนี้ยังของจดได้ง่าย ไม่ต้องเตรียมเอกสารมากมายให้ยุ่งยาก มีแต่ข้อดีอย่างนี้ไม่จดไม่ได้แล้ว จริงไหมคะ?

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=373 คลิกเลยค่ะ คลิก ^___^

ภายหลังที่ร้านค้าออนไลน์ได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว สามารถติดต่อขอรับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02-547-5959 ถึง 60 โทรสาร 02-547-5973 หรือ email: e-commerce@dbd.go.th หรือจะสมัครด้วยตนเองได้ที่ www.trustmarkthai.com

บทความที่น่าสนใจ :

ไขข้อข้องใจ…เรื่องภาษี และการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ไขข้อข้องใจ…ร้านค้าออนไลน์กับการจ่ายภาษี

น้องตะกร้า

น้องตะกร้า พรีเซ็นเตอร์คนแรกของเมืองเทพ รู้จริง รู้ลึกทุกเรื่องเทพ ๆ ... ใครอยากรู้อะไรกระซิบมาได้ เดี๋ยวน้องตะกร้าจัดให้ !

Leave a Reply

สวัสดีค่ะ Lnw Blog ขออนุญาตเก็บ Cookie ของคุณนะคะ Cookie ที่เราเก็บมีไว้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงบทความต่าง ๆ ในบล็อกของเรา เพื่อให้เป็นบล็อกที่ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น รวมถึงเราจะมีการใช้เพื่อทำการตลาดในการนำเสนอเนื้อหาที่คุณน่าจะสนใจให้กับคุณ หากคุณอยากให้เรานำเสนอข้อมูลที่ถูกใจคุณ รบกวนกด "ยินยอม" ให้เราได้เก็บข้อมูลด้วยนะคะ ทาง Lnw Blog ต้องขอบคุณที่คุณอนุญาตให้เราเก็บ Cookie ด้วยค่ะ แต่หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่ ตั้งค่า นะคะ และคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ค่ะ

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็นค่ะ

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Analytics

  คุ้กกี้นี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ หากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุ้กกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผลและปรับปรุงเว็บไซต์ได้

 • Google Tag Manager

  คุ้กกี้นี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ หากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุ้กกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผลและปรับปรุงเว็บไซต์ได้

 • Facebook Pixel

  คุ้กกี้นี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลเพื่อการโฆษณา หากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุ้กกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาโฆษณาของเราได้

บันทึก