29647246_s

บริษัท CMOE ได้ทำการ Survey เหล่าผู้นำที่มีความสามารถในอเมริกา จนได้ออกมาเป็น Infographic ชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าวันหนึ่งๆ ของพวกเขาทำอะไรบ้าง ที่ทำให้วันนั้นของพวกเขาเป็นวันที่มีประสิทธิภาพ

  • การออกกำลังกาย

ช่วยทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหล่าผู้นำออกกำลังกายเฉลี่ยวันละ 45 นาทีทุกวัน กิจกรรมนี้จะช่วยสร้างอารมณ์ที่ดี พลังงานที่ดี

  • จำกัดการใช้งานอีเมลและข้อความ

ค่าเฉลี่ยของเหล่าผู้นำใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง 25 นาทีในการตอบสนองอีเมลและข้อความ มันเป็นเรื่องยากที่จะทำ แต่มันสามารถทำได้ การกำหนดช่วงเวลาในการจัดการอีเมลและข้อความ นอกจากจะกำจัดสิ่งรบกวนได้แล้ว ยังช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

  • มีการตั้งเป้าหมาย

เผื่อเวลาในการตั้งเป้าหมาย กำหนดยุทธศาสตร์สำหรับอนาคต ไว้ซัก 15-20 นาทีในทุกวัน สำหรับการปรับปรุงและทบทวนแผน สำหรับวันอื่นๆ อาจใช้เวลามากขึ้นอีกนิดในการสร้างแผนที่มี S.M.A.R.T สร้างเป้าหมายจริงๆ ที่สามารถเป็นไปได้สำหรับทีมและบริษัทของเรา

  • การทำงานเป็นทีม

จากที่เราวางแผนและกลยุทธ์เอาไว้ การทำงานเป็นทีมจะช่วยให้ทุกคนสามารถไปถึงเป้าหมายได้จริง ผู้นำจะใช้เวลาโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 45 นาทีสำหรับโครงการของพวกเขา

  • การเดินทาง

บางคนใช้เวลาจำนวนมากในการเดินทางจากบ้านไปยังที่ทำงาน โดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 30 นาที (ถึงแม้เราจะใช้เวลาเดินทางมากกว่านั้นก็ตาม) อย่าปล่อยเวลาเหล่านี้ให้สูญเปล่า ใช้เวลาต่อไปนี้ในการอ่านหนังสือ (ถ้าขับรถอยู่ ให้ใช้เป็น หนังสือเสียงแทน) ทบทวนเป้าหมายของเรา หรือ จะโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกัน

  • หาเวลาให้เพื่อนและครอบครัว

หาเวลาอยู่กับคนที่เราแคร์ อยู่ให้ห่างจากงาน โดยเฉลี่ยผู้นำใช้เวลา 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการออกไปพบปะสังสรรค์กับผู้คน รักษาสมดุลชีวิตส่วนตัวและการทำงาน นอกเหนือจากนี้เครือข่ายผู้คนที่เราสร้างไว้ สามารถช่วยเราในการทำงานหรือการทำธุรกิจได้เสมอ

  • สร้างการประชุมที่มีประสิทธิผล

เหล่าผู้นำจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 26 นาทีในการประชุมทั้งหลาย ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพโดยหลีกเลี่ยงการประชุมที่ วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน กำหนดการที่ไม่แน่นอน/ไม่มีกำหนดการ ไม่มีใครสนใจเข้าร่วมงาน หัวหน้าพูดอยู่คนเดียว สนใจแค่สถานะของรายงาน หรือไม่มีความสนุก การประชุมไม่จำเป็นต้องเอาทุกคนเข้าร่วม จงทำให้การประชุมแต่ละครั้งมีความคุ้มค่า

  • พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาทีก่อนนอนในทุกคืนเพื่อพัฒนาตัวเอง จะอ่านหนังสือ เขียนวารสาร เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หรือพัฒนาทักษะที่มีอยู่แล้ว ทำอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราดีขึ้นเก่งขึ้นในวันต่อๆ มา

average-leaders-day-infographic_28542

ที่มา inc.com/drew-hendricksinc.com/alison-davis

Leave a Reply