capture-20140520-152155

อยากรู้ไหมคะว่าขาช็อปยุคใหม่ เขาเลือกซื้อ เลือกช็อปสินค้าจากปัจจัยอะไรบ้าง !? สั่งซื้อผ่านช่องทางไหน และหาข้อมูลสินค้าก่อนซื้อจากแหล่งใดบ้าง ผลวิจัยพฤติกรรมขาช็อปยุคใหม่ จากมหาวิทยาลัยมหิดลชุดนี้ไขคำตอบได้ค่ะ ว่าแล้วตามมาดูกันเลย ….

capture-20140520-152200

capture-20140520-152206

capture-20140520-152212

capture-20140520-152218

capture-20140520-152223

capture-20140520-152227

capture-20140520-152232

capture-20140520-152236

capture-20140520-152244

capture-20140520-152249

capture-20140520-152254

capture-20140520-152259

capture-20140520-152304

capture-20140520-152308

capture-20140520-152316

capture-20140520-152321

capture-20140520-152325

capture-20140520-152330

capture-20140520-152335

capture-20140520-152340

capture-20140520-152353

capture-20140520-152357

capture-20140520-152411

capture-20140520-152416

capture-20140520-152420

capture-20140520-152424

capture-20140520-152427

capture-20140520-152431

capture-20140520-152435

capture-20140520-152449

capture-20140520-152435capture-20140520-152459

capture-20140520-152504

capture-20140520-152509

capture-20140520-152514capture-20140520-152519

capture-20140520-152524

capture-20140520-152528

capture-20140520-152535

capture-20140520-152540

capture-20140520-152544

ที่มาของข้อมูล – งานสัมมนาจับขาช้อปยุคใหม่ให้อยู่หมัด สยบทุกช่องทางด้วย Omni Channel Marketing โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Leave a Reply