Thailand Online Mega Sale 2013

เชิญชวนร้านค้าเทพ ส่งสินค้าเข้าร่วมงาน “Thailand Online Mega Sale 2013” มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทย จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย e-Commerce ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ www.megasale.in.th โดยโครงการนี้หวังกระตุ้นคนไทย ชวนซื้อของผ่านทางออนไลน์ ซึ่งมีเว็บร้านค้าขายสินค้าออนไลน์มากกว่า 500 ร้านค้า ร่วมกันจักโปรโมชั่น ลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 80% คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาทเลยทีเดียว 

Thailand Online Mega Sale 2013 : LnwShop ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดมหกรรมสินค้าออนไลน์ลดราคา Thailand Online Mega Sale 2013 เพิ่มยอดขาย พลิกโฉมธุรกิจออนไลน์Thailand Online Mega Sale 2013 : LnwShop ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดมหกรรมสินค้าออนไลน์ลดราคา Thailand Online Mega Sale 2013 เพิ่มยอดขาย พลิกโฉมธุรกิจออนไลน์Thailand Online Mega Sale 2013 : LnwShop ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดมหกรรมสินค้าออนไลน์ลดราคา Thailand Online Mega Sale 2013 เพิ่มยอดขาย พลิกโฉมธุรกิจออนไลน์Thailand Online Mega Sale 2013 : LnwShop ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดมหกรรมสินค้าออนไลน์ลดราคา Thailand Online Mega Sale 2013 เพิ่มยอดขาย พลิกโฉมธุรกิจออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.megasale.in.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ซื้อสามารถเตรียมซื้อสินค้าทางออนไลน์ในงาน Thailand Online Mega Sale 2013 ได้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2556 นี้ โดยคลิกเข้าไปในเว็บไซต์  www.megasale.in.th ซึ่งจะมีสินค้าและบริการที่ลดราคาตั้งแต่ 20 – 80% มาจำหน่าย