lnwshopLnwShop สนับสนุนการทำ SEO มากขึ้นกว่าเคย ด้วยการเพิ่มเมนูสำหรับแก้ไข Title, Description และ Keywords ใน 3 หน้าหลักของร้านค้าเทพ ได้แก่ หน้ารายละเอียดสินค้า, หมวดหมู่ และบทความ  ซึ่งเดิมทีเดียว LnwShop จะดึงรายละเอียดข้อมูลภายในหน้าดังกล่าวมาสร้างเป็น Title และ keywords ให้เองอัตโนมัติ แต่ในขณะนี้เจ้าของร้านค้าเทพจะสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลสำคัญในการทำ SEO ได้ด้วยตนเองเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

การตั้งค่า SEO ในหน้ารายละเอียดสินค้า, หมวดหมู่ และ บทความ

Categoryจากภาพจะเห็นว่า ในเมนูการตั้งค่า SEO จะมีข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งดึงมาจากเนื้อหาของหน้านั้นๆ แสดงอยู่แล้ว แต่หากต้องการแก้ไขก็สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปแทนได้เลยค่ะ

  • การตั้งค่า SEO ของสินค้า จะอยู่บริเวณด้านล่างของรายละเอียดสินค้าทุกๆ ชิ้น (หลังร้าน > จัดการสินค้า > เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข)
  • การตั้งค่า SEO ของหมวดหมู่  จะอยู่บริเวณด้านล่างของรายละเอียดหมวดหมู่ (หลังร้าน > จัดการสินค้า > เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแก้ไข)
  • การตั้งค่า SEO ของบทความ เมื่อเขียนบทความใหม่หรือแก้ไข จะพบเมนูสำหรับตั้งค่า SEO อยู่บริเวณด้านล่างของเนื้อหา

การแสดงผลหลังตั้งค่า SEO

ภาพ 2 ภาพด้านล่างนี้แสดงเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่ใส่ในเมนูการตั้งค่า SEO ของสินค้า และ ข้อมูลจริงๆ ที่แสดงผลใน Code หน้าเว็บนะคะ

การใส่ข้อมูล
ตั้งค่า SEO ของสินค้า
แปลงข้อมูลจากการตั้งค่าใส่ไว้ใน Code หน้าเว็บ
แปลงข้อมูลจากการตั้งค่าใส่ไว้ใน Code หน้าเว็บ

ร้านค้าเทพที่อ่านจบแล้ว อย่าลืมไปทดลองใส่ข้อมูลกันนะคะ แล้วได้ผลอย่างไร กลับมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ ^___^