2013-02-04_17-48-58

ใครที่ลองใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของ Adobe ก็จะพบว่า การจะทำงานอย่างโฟโต้ช้อป หรือ Illustrator ให้ได้ดีและไว ต้องใช้ “ปุ่มลัด (Shortcuts)” ซึ่งปุ่มลัดนั้นมีเป็นร้อยๆคู่ ดังนั้นจึงมีนักออกแบบออกแป้นพิมพ์แบบพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีหมึกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ink) ในการแสดงโชว์สัญลักษณ์ของปุ่มต่างๆ พร้อมๆ กับตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพื่อการกดได้อย่างแม่นยำในการทำงานกราฟฟิก ซึ่งหน้าตาก็คล้ายกับแป้นพิมพ์ไร้สายของแอปเปิลนั่นเอง

e-ink

2013-02-04_17-55-02

ผลงานนี้ออกแบบโดย Maxim Mezentsev & Aleksander Suhih อย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวคิดการออกแบบยังไม่มีการผลิตออกมาขายจริงแต่อย่างใด?

2013-02-04_17-55-14

ที่มา

 

Leave a Reply