หมวดหมู่สินค้า

สามารถสร้างหมวดหมู่สินค้าและหมวดหมู่ย่อยได้อย่างไม่จำกัด เช่น หมวดหมู่หลักเป็น “เสื้อผ้า” แบ่งเป็นหมวดย่อยที่รองลงมาเป็น  “เดรส” , “เสื้อ” และ “กางเกง” เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดรายละเอียดของหมวดหมู่นั้นๆ ได้ด้วย เช่น ภาพหมวดหมู่ คำอธิบายโดยย่อ (รายละเอียดจะแสดงในหน้าร้านเมื่อลูกค้าเลือกสินค้าเป็นหมวดหมู่) และยังสามารถสลับเปลี่ยนลำดับของหมวดหมู่ หรือ ย้ายหมวดหมู่ย่อยไปยังหมวดหมู่อื่นได้อย่างง่ายๆ

หมวดหมู่สินค้า สามารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1.ข้อมูลทั่วไปของหมวดหมู่ ในส่วนของข้อมูลทั่วไป จะมีให้กรอกข้อมูล 2 ช่องคือ 

1.ช่อง “ชื่อหมวดหมู่” เป็นการกรอกหมวดหมู่ใหม่

2.ช่อง “หมวดหมู่ย่อย”  ในช่องนี้หากเลือก “ไม่มีหมวดหมู่หลัก” หมวดหมู่ใหม่ที่เพิ่มใหม่ก็จะเป็นหมวดหมู่หลัก แต่หากได้เลือกที่ชื่ิอหมวดหมู่อื่น หมวดหมู่ที่เพิ่มก็จะไปเป็นหมวดหมู่ย่อยของหมวดหมู่ที่ได้เลือกไว้

2.ข้อมูลอื่นๆ เป็นการใส่คำอธิบายินค้าหรือ ข้อมูลรายละเอียดสินค้า เพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับลูกค้าทราบว่าเป็นหมวดหมู่

3.ภาพหมวดหมู่ สามารถเลือกภาพมาใส่เป็นภาพของหมวดหมู่นั้น ได้ 1 ภาพ โดยสามารถเลือกภาพจากอัลบัมด้วยการคลิกที่ปุ่ม “จัดการภาพหมวดหมู่”

เมื่อทำการใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วสามารถกดบันทึกได้ 2 แบบ คือ 1.บันทึก 2.บันทึกและเพิ่มอีก

หมายเหตุ : ปุ่มบันทึกและเพิ่มอีก คือเมื่อทำการคลิกที่ปุ่มนี้แล้ว จะมีการรีเฟรชหน้าเพื่อเก็บค่าหมวดหมู่สินค้าที่เพิ่มไปและแสดงหน้าใหม่เพื่อพร้อมสำหรับการใส่รายละเอียดหมวดหมู่ใหม่