lnwShop.com เปิด 2 บริการใหม่ ย้ำจุดยืน “ผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์ฟรี”  กับบริการ “จับคู่ร้านค้า ต่อยอดธุรกิจออนไลน์ ที่มากกว่าการแลกลิงก์” และ “ช่วยดูแลการทำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบ Banner Ads” ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของร้านค้าออนไลน์มองหาลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น!!

บริการแรก จับคู่ร้านค้า ต่อยอดธุรกิจออนไลน์ ที่มากกว่าการแลกลิงก์

  • รูปแบบบริการ

lnwShop.com จะจับคู่ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกัน แต่ไม่ใช่ประเภทเดียวกัน หรือเป็นคู่แข่งกัน และจะติดต่อ-แลกเปลี่ยนแบนเนอร์โฆษณาให้ร้านค้าที่ถูกจับคู่ค่ะ

  • สิ่งที่ lnwShop จัดทำเพื่อร้านของคุณ

1. คัดเลือกร้านค้าที่เหมาะสมที่จะจับคู่กับร้านค้าของคุณ ฟรี
2. ติดต่อประสานงานระหว่างร้านค้าทั้งสอง ฟรี
3. พิเศษเฉพาะร้านค้า lnwShop.com รับจัดทำแบนเนอร์สำหรับแลกเปลี่ยน ฟรี

4. ให้คำแนะนำในการทำการตลาดออนไลน์ช่องทางต่างๆ ฟรี

  • สิ่งที่ร้านค้าจะได้รับ

ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและบริการของตนให้เป็นที่รู้กจักมากขึ้น และสามารถเพิ่มรายได้ของร้านได้ต่อไป

  • คุณสมบัติของร้านค้าที่ใช้บริการ

1. มีเว็บไซต์ (ร้านค้าออนไลน์) เป็นของตนเอง *ไม่จำเป็นต้องเปิดกับ lnwShop.com
2. ให้บริการด้วยความสุจริต ไม่มีพฤติกรรมฉ่อโกงลูกค้า
3. สงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการสำหรับร้านค้าประเภทธุรกิจเครือข่าย, สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และสินค้าที่มีผิดกฎหมายทุกชนิด
4. lnwShop.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกร้านค้าที่เข้าใช้บริการ

 

บริการที่ 2 ช่วยดูแลการทำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบ Banner Ads

  • รูปแบบบริการ

lnwShop.com จะจัดหาเว็บไซต์ที่มีการจำหน่ายประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเว็บของคุณ แต่ไม่เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน หรือ เป็นคู่แข่งกัน รวมถึงเว็บไซต์ที่มีกลุ่มเป้าหมายตรงกับร้านค้าที่ต้องการลงโฆษณา และจะติดต่อ ประสานงาน ดำเนินการลงแบนเนอร์โฆษณาให้ทั้งหมด

  • สิ่งที่ lnwShop จัดทำเพื่อร้านของคุณ

1. คัดเลือกร้านค้าหรือเว็บไซต์ที่เหมาะสมที่ให้คุณพิจารณา พร้อมข้อมูลของร้านค้าหรือเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ ฟรี
2. ติดต่อประสานงานให้คุณ ฟรี
3. พิเศษเฉพาะร้านค้า lnwShop.com รับจัดทำแบนเนอร์สำหรับแลกเปลี่ยน ฟรี

  • สิ่งที่ร้านค้าจะได้รับ

1. ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและบริการของตนให้เป็นที่รู้กจักมากขึ้น
2. รายงานสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ก่อน และ หลังการลงโฆษณา
3. เป็นที่ปรึกษาในการทำโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบ Banner Ads ฟรี

  • ค่าบริการ ฟรี !! (ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 54) ลูกค้าเสียเฉพาะค่าโฆษณากับร้านค้าหรือเว็บไซต์ ซี่งจ่ายให้โดยตรงกับเจ้าของร้านค้าหรือเว็บไซต์ที่ลูกค้าต้องการลงโฆษณาเท่านั้น
  • คุณสมบัติของร้านค้าที่ใช้บริการ

1. มีเว็บไซต์ (ร้านค้าออนไลน์) เป็นของตนเอง โดยใช้บริการกับ lnwShop.com
2. ให้บริการด้วยความสุจริต ไม่มีพฤติกรรมฉ่อโกงลูกค้า
3. สงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการสำหรับร้านค้าประเภทธุรกิจเครือข่าย, สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และสินค้าที่มีผิดกฎหมายทุกชนิด
4. lnwShop.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกร้านค้าที่เข้าใช้บริการ
5. lnwShop.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

  • ผู้สนใจท่านใดสนใจติดต่อมาได้ที่ Support@lnwshop.com พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ชื่อร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
2. คำอธิบายเกี่ยวกับร้านค้า สินค้าและบริการ สั้นๆ
3. ชื่อ-เบอร์โทร-อีเมล สำหรับการติดต่อกลับ
4. บริการที่ต้องการเข้าร่วม
5. หากมีเว็บที่ต้องการใช้บริการลงโฆษณาอยู่ในใจแล้วอยากให้เราติดต่อให่ แจ้งชื่อมาได้เลยนะคะ ^^

 

** หมดเขตการรับสมัคร 30 ก.ย. 54