หลังาจากที่ทาง Skype ไ้ด้เข้าซื้อ Qik มาได้ไม่ได้ทาง Skype ก็เริ่มมีการพัฒนา Qik ต่อ คือการพัฒนาด้าน Video Calling ที่ใช้งานกับอุึปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านการเชื่อมต่อในแบบ 3G , 4G , WiFi และมีความสามารถที่พิเศษมากคือสามารถทำงานได้บนทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น Android และ Apple เพื่อสร้ามความเพลิดเพลินให้กับผู้ใช้งานได้มากขึ้น สุดท้ายนี้ Qik นี้น่าจะทำให้การ Video Calling ทำให้เราใช่ความเร็วของ Internet ได้เติมความสามารถและคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายที่เราได้เสียไป

 

Leave a Reply