สัตว์ต้องการแค่ท้องอิ่มกับความปลอดภัย แต่คนต้องการปัจจัยมากกว่านั้น ทั้งๆ ที่ไม่จำเป็น

-ทมยันตี

Leave a Reply