ทางทีมงาน lnwShop ร้านค้าออนไลน์ ได้เปลี่ยนรูปแบบหน้าตาหรือ Interface ของหน้าสำหรับการแก้ไขสินค้าใหม่ โดยให้สามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการแยกประเภทข้อมูลของสินค้าต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย

หน้าตารูปแบบใหม่ของเราแบ่งข้อมูลของสินค้าออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของสินค้า – ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ หมวดหมู่ หน่วยสินค้า และรายละเอียดอื่นๆที่คุณสามารถเพิ่มเติมเองได้

2. ภาพสินค้า – สามารถเลือกภาพสินค้าได้จาก Gallery หรืออัพโหลดขึ้นใหม่ได้ทันที ใน 1 สินค้าสามารถมีรูปภาพไม่จำกัด

3. ข้อมูลอื่นๆ – คำอธิบายสินค้า รายละเอียดต่างๆ และเงื่อนไขต่างๆ

4. ราคาสินค้า – สามารถกำหนดราคาขาย และส่วนลดราคาได้ โดยส่วนลดนั้นก็สามารถกำหนดได้ทั้ง “ลดเหลือ”  เท่าไหร่ หรือ “ลดลงไป” เท่าไหร่ พร้อมกับกำหนดเป็นหน่วยบาทหรือเปอร์เซ็นต์ได้

5. สถานะของสินค้า – แสดงสถานะปัจจุบันของสินค้าว่าเป็น สินค้าแนะนำ , สินค้าขายดี หรือ สินค้ามาใหม่ นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดสถานะต่างๆ ได้ดังนี้

  • สามารถตั้งให้เป็นสินค้าแนะนำหรือไม่
  • สามารถเปลี่ยนสถานะการขายว่ายัง “ขาย” อยู่ หรือ “หมด” แล้วก็ได้
  • สามารถตั้งค่าการแสดงของสินค้าว่าจะปกติจะ “แสดง” สินค้า หรือจะ “ซ่อน” สินค้า
  • สามารถตั้งค่าการแสดงของสินค้าว่าจะ “แสดง” สินค้า หรือจะ “ซ่อน” สินค้าในส่วนสินค้าขายดี เมื่อสินค้านี้ถูกจัดเป็นสินค้าที่มีสถานะ ขายดี (สามารถกำหนดได้ว่า จำนวนเท่าไหร่ที่ขายได้ ถึงนับว่าเป็นสถานะขายดี)
  • สามารถตั้งค่าการแสดงของสินค้าว่าจะ “แสดง” สินค้า หรือจะ “ซ่อน” สินค้าในส่วนสินค้ามาใหม่ เมื่อสินค้านี้ถูกจัดเป็นสินค้าที่มีสถานะ มาใหม่ (สามารถกำหนดได้ว่า จำนวนเท่าไหร่ที่ขายได้ ถึงนับว่าเป็นสถานะขายดี)

 

———————————————————————————————————————-

นอกจากนั้นยังเพิ่มในส่วน ตั้งค่าคลังสินค้า ให้สามารถตั้งค่า เพิ่มหรือแสดงรายละเอียดของสินค้า พร้อมตั้งค่าสำหรับการเปลี่ยนสถานะได้ด้วย

สำหรับเจ้าของร้านค้าออนไลน์ lnwShop ท่านใดต้องการเสนอแนะหรือสอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ รายละเอียดสินค้า หรือเรื่องใดก็ตาม สามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับ ^___^