คิดว่าทุกคนคงเคยประสบเจอกับการทำงานที่ไม่ประสบผลสำเร็จมาแล้วไม่มากก็น้อย อาจจะมีเหตุผลมากมายที่ทำให้เป็นแบบนั้น เมื่อใดที่ล้มเหลวก็จะพาลโทษสิ่งนู้นสิ่งนี้ไปหมด จริงๆแล้ว จะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของผู้นำโปรเจคที่จะคอยควบคุมดูแลการทำงานทั้งทางด้านทั่วไปและทางเทคนิค

Mike Kavis ได้รวบรวมและสรุปข้อสำคัญที่ทำให้โปรเจคนั้นล้มเหลวมา 10 ข้อ ดังนี้

 1. ขาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
  โปรเจคขององค์กรต้องมีหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย การติดต่อระหว่างกันทั้งระดับเดียวกันและคนละระดับนั้นยิ่งมีน้อยก็ยิ่งทำให้โปรเจคผิดพลาดมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเราควรต้องจัดประชุม หรือ นั่งวงคุยกันให้บ่อยยิ่งขึ้น
 2. ขาดการประเมินและละเลย การเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย
  ไม่ว่าจะธุรกิจใดก็ตาม ต้องเจอกับ ความเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งนั้น การที่เราไม่ให้ความสำคัญในการบริหารความเปลี่ยนแปลง ก็เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่จะเกิดขึ้น เราควรต้องมีผู้รอบรู้และกรำศึกในธุรกิจของเราไว้ให้มาก
 3. ขาดความเป็นผู้นำ
  ผู้นำทางด้าน IT จะต้องมีความรู้ความสามารถ 3 ด้านเด่นๆ คือ ต้องรู้เทคโนโลยี ต้องเข้าใจธุรกิจ และต้องรู้จักคน ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปหล่ะก็ บริษัทไม่สามารถอยู่ได้แน่
 4. ขาดการสนับสนุนที่ดี
  โปรเจคจะดำเนินการได้อย่างราบรื่น ถ้ามีการสนับสนุนจากแหล่งทุนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเงิน ทรัพยากรบุคคล เวลา สถานที่
 5. บริหารโปรเจคไม่เป็น
  ผู้บริหารโปรเจคจำเป็นต้องรู้นโยบาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการทำโปรเจคให้ลุล่วง ซึ่งหากใช้ไม่เป็นก็เลิกทำไปได้เลย
 6. ไม่วางแผนโปรเจคก่อน
  ทุกโปรเจคจำเป็นต้องมีการแวงแผนล่วงหน้าเสมอ และต้องวางกรอบเวลา กฏเกณฑ์ กลยุทธ์ทั้งหมด
 7. เอาถูกเข้าว่า
  ทุกๆ องค์กรต้องการผลกำไร แต่ไม่ต้องการลงทุนทั้งเวลาและเงินจำนวนมาก ซึ่งเห็นว่าการทำแบบนี้ มักจะทำให้โปรเจคนั้นไม่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะขาดฟีเจอร์ไป หรือเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง เนื่องจากความรีบร้อนในการอยากได้กำไร
 8. ไม่เชี่ยวชาญเทคนิค
  การจะสร้างโปรเจคขึ้นมา หากไม่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านนั้น ไม่รู้วิธีลัด หรือแม้กระทั่งวิธีการ ยิ่งทำให้โปรเจคล้มเหลวมากขึ้น
 9. ไม่รู้จริงทางด้านธุรกิจ
  หากโปรเจคนั้นไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้ หรือไม่มีแนวทางด้านธุรกิจ คุณก็จะเสียเวลาทำโปรเจคนั้นไปเปล่าๆ
 10. ขาดการบริการในการจัดจำหน่าย
  หลายองค์กรมีทีมงานที่ปรึกษาและส่งไปหาลูกค้ามากมาย ต้องแน่ใจว่า คุณจะต้องได้ Requirement ทำงานอย่างมีมาตรฐาน และเวลาที่ใช้จากพวกเขาให้แน่นอนเสียก่อน

ผู้นำเทพๆที่ประสบผลสำเร็จในการผลิตโปรเจคขึ้นด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมในการจัดการคน การทำงาน และเทคโนโลยี ซึ่งทักษะพวกนี้ก็จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความรอบรู้เพื่อให้ได้มา ใครคิดที่จะทำโปรเจคอยู่หล่ะก็ อย่าลืมนำ 10 ข้อนี้ฝากไปเป็นข้อคิดด้วยนะครับ สวัสดีครับชาวเทพ

ขอบคุณข้อมูลจาก: ZDnet.com