Krento 2.0 เป็นโปรแกรมแต่ง Desktop บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้ความแปลกใหม่บน Desktop ของคน ในแบบ 3D จุดเด่นของโปรแกรมตัวนี้ คืออันดับแรกคือ เป็นโปรแกรม Freeware ที่ใช้ได้โดยไม่ต้องกังวนเรื่องลิขสิทธ์ใด ๆ ทั้งนั้น และมีความแตกต่างจากโปรแกรมแต่ง Desktop โปรแกรมอื่น คือมีการใช้ทรัพย์ในการทำงานที่น้อยว่าโปรแกรมแต่ง Desktop อื่น ทำให้เมื่อลงโปรแกรมไปใช้แล้ว จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ช้าลง หรือ อืด !! เลย

วิธีการติดตั้งโปรแกรมเริ่มแรกจากการเข้าเว็ปเพื่อไปโหลดตัวโปรแกรม ดาวน์โหลด Krento 2.0 หลังจากโหลดโปรแกรมเสร็จแล้วทำการติดตั้งตัวโปรแกรมจะรันอยู่ที่ Taskbar ด้านล่างขวา ตัวโปรแกรมจะมีระบบ Autohotkey อยู่โดยที่เราสามารถเข้าไปปรับแต่งได้ที่ ตัว icon ที่รันอยู่ทางด้านขวาของ Taskbarนั้นเอง โดยกดคลิกขวาที่ตัว icon เลือก  Options หรือ Ctrl+E ก็ได้ โดยตั้งค่าที่ keyboard Activation โดยค่าเดิมของตัวระบบคือ Win+c

ส่วนการตั้งค่า icon ว่าจะเอา iconไหนขึ้นมาโชว์บางก็ให้จากตัวปุ่ม setting แล้วเลือก configuration this stone แล้ว browser  ตอนนี้เปิดโปรแกรมได้เลย สุดท้ายโปรแกรมนี้ หน้าจะทำให้ผู้ที่ได้ใช้แต่ง Desktop ได้ตาม style ของผู้ใช้งานและความแปลกใหม่ในการใช้งาน

ขอขอบคุณ โปรแกรมจาก http://www.freewarefiles.com

Leave a Reply