วันนี้เป็นวันสุดท้ายของอดีตทั้งหมด

และจะเป็นวันเริ่มต้นสำหรับอนาคตทั้งหมดเช่นเดียวกัน