อย่าสวดมนต์เพื่อของสิ่งใด นอกจาก ปัญญา และความกล้าหาญ – พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Leave a Reply