มาแล้วค่ะกับผลรางวัล lnwShop of the week ประจำสัปดาห์ที่ 4 ค่ะ

ร้านที่ได้รับรางวัลคือ ร้านประจำวันที่ 8 ก.พ. คือร้าน Khwanbeauty http://kpbeauty.net/ 7.6 คะแนน (6 โหวต)

อันดับที่ 2  Winkeye http://winkeye.lnwshop.com/ 6.2 คะแนน  (4 โหวต)

อันดับที่ 3  Pairva http://pairva.lnwshop.com/ 5.6 คะแนน  (4 โหวต)

อันดับที่ 4  PK IT Center http://pkitcenter.lnwshop.com/ 5 คะแนน (5 โหวต)

อันดับที่ 5  บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จำกัด http://barcode.lnwshop.com/ 4.3 คะแนน (2โหวต)

*** คะแนนในการตัดสินคิด % จากคะแนนโหวต 60% + คะแนนจากกรรมการ 40%

และสำหรับผู้ได้รับรางวัล  Gift Voucher  มูลค่า 200 บาท เพื่อใช้ซื้อสินค้าและบริการภายในร้าน lnwShop of the week จำนวน 5 รางวัล ได้แก่้

1. Khonteeneung Saenghiruna

2. Sweden Cheeze Na

3. บุตรแวว อัญชลี

4. DarkPhoenix McDowell HolyRudra Marionette

5. –

รบกวนผู้ได้รับราวัล ส่งรายละเอียด ชื่อ-อีเมล-หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน-เบอร์โทรศัพท์ มาที่ support@lnwshop.com ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 น. นะคะ หากใครไม่ส่งมา ให้ถือว่าสละสิทธินะคะ

Leave a Reply