คุณสามารถเข้าสู่ “หลังร้าน” เพื่อดำเนินการต่อไปนี้ได้

  • เพิ่มสินค้า แก้ไข ลบ เพิ่มรูปสินค้า
  • รายการสั่งซื้อ
  • รายการแจ้งชำระเงิน
  • รายการจัดส่งสินค้า
  • เช็คข้อความติดต่อเรา
  • จัดการภาพสินค้า

วิธีเข้าสู่หลังร้าน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบ lnwShop ด้วยบัญชีเจ้าของร้าน ดูวิธีเข้าสู่ระบบ lnwShop

2. คลิ๊กที่ปุ่ม “หลังร้าน” แสดงอยู่ด้าน บน ซ้าย ของร้านค้าคุณ

3.  คุณจะเข้าสู่ ระบบหลังร้าน เพื่อจัดการร้านค้าของคุณต่อไป

    Leave a Reply