เงินควรถูกเปลี่ยนเป็นคุณภาพชีวิต

ถ้าเงินถูกเปลี่ยนเป็นความทุกข์

แสดงว่าท่านกำลังถูกเงินใช้ ไม่ใช่เป็นผู้ใช้เงิน

ข้อคิดดีๆจาก ท่านว.วชิรเมธี