ใช้เวลาน้อยๆในการคิดว่า ใคร เป็นคนถูกแต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า อะไร คือสิ่งถูก

Leave a Reply