fbpx

รับสมัครร้านเข้าร่วมขายสินค้าบน Starmarket

ได้เปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับเว็บไซต์ Starmarket.in.th เว็บไซต์รวมของดีทั่วไทย ถูกใจคนไกลบ้าน ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.),  สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ LnwShop

Read more