Product หรือ Service อะไรสำคัญสำหรับการขายของออนไลน์ ?
| |

Product หรือ Service อะไรสำคัญสำหรับการขายของออนไลน์ ?

คำถามยอดฮิตในการเริ่มต้นขายของออนไลน์ก็คือ อะไรสำคัญที่สุดในการขาย ? หากสินค้าดี ราคาเก๋ แต่บริการแย่…. ใครจะซื้อ ? แต่หากบริการโดดเด่น แต่สินค้าไม่น่าตรงใจ…. ลูกค้าจะซื้อไปทำไม ?…