LnwPay เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เอาใจผู้ขายออนไลน์ ส่ง sms/email แจ้งเตือนเมื่อถอนเงินสมบูรณ์

LnwPay เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เอาใจผู้ขายออนไลน์ พัฒนาระบบ ส่ง SMS และ e-Mail แจ้งเตือนผู้ขาย เมื่อการถอนเงินจาก LnwPay เสร็จสมบูรณ์ 

Read more

เพิ่มระบบ “ลืมรหัสผ่าน”, เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลในส่วน Notification และ E-mail (ข้อความ)

1. ทีมงานได้เพิ่มระบบที่ใช้ในการ Reset password ใหม่ เพื่อให้เจ้าของร้านหรือลูกค้าของร้านที่ ลืมรหัสผ่าน สามารถที่จะเปลี่ยนรหัสใหม่ได้ ด้วยการกรอก E-mail ของคุณ และระบบจะส่ง Link ไปที่อีเมล์ ให้คุณกดลิงก์นั้นก็จะเข้ามาที่หน้า Reset password ทันที

Read more