|

AbiWord 2.8.6 หมดปัญหาเครื่องไม่ลง office

ปัจจุบันโปรแกรมจำพวก office เป็นโปรแกรมพื้นฐานอีกโปรแกรมหนึ่งที่ทุกเครื่องควรจะมี แต่ในบางสถานที่ ในการทำงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่ไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือในสำนักงานของเรา คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นอาจจะไม่มีโปรแกรม office เลย แล้วเราต้องการที่จะพิมพ์ไฟล์เอกสาร ขึ้นมาแล้วละก็คงเป็นเรื่องที่ลำบากหน้าดูที่เดียว แต่ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นยังเชื่อมต่อกับ internetอยู่ก็คงยังไม่หน้าปวดหัวเท่าไรนัน…