[LnwMall] ช็อปที่ LnwMall มั่นใจได้ของชัวร์
| |

[LnwMall] ช็อปที่ LnwMall มั่นใจได้ของชัวร์

เนื่องจาก LnwMall เป็นบริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ที่มีระบบการันตียืนยันการได้รับสินค้า ว่าถูกจัดส่งถึงมือผู้ซื้ออย่างแน่นอน เช่น การกดปุ่มยืนยันการรับสินค้าจากผู้ซื้อ เป็นต้น แต่ในกรณีที่สินค้านั้นไม่ส่งถึงมือผู้ซื้อภายในระยะเวลาที่ร้านค้ากำหนด LnwMall ยังมีนโยบายรับประกันการคืนเงินค่าสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ