|

Orp แตรจักรยานที่คนปั่นฝันมานาน

Kickstater.com ขึ้นชื่อว่าเป็นเว็บไซต์ที่ทรงพลังแห่งศตวรรษที่ 21 นั่นก็เพราะว่ามีโครงการนวัตกรรมต่างๆ มากมายที่แจ้งเกิด และสานฝันจนเป็นจริงที่นี่ นั่นก็เพราะลักษณะเฉพาะของตัวเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการระดมทุนออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีฝันและพลังใจใหญ่ๆ ในการสร้างสรรค์ และออกแบบสินค้า สามารถที่จะหาทุนการผลิตสินค้าออกขายจริงๆ จากใครก็ได้ที่เห็นเช่นเดียวกับเขา