|

HealthSpot ตู้พบหมอที่ไม่ต้องรอต่อคิว

ไม่ว่าจะอเมริกา ไทย หรือที่ไหนๆ ของโลก การเข้าพบหมอ (โดยเฉพาะหมอดังๆ) จะต้องนัดและต่อคิว ยาวๆ อยู่เสมอ ทำให้หลายคนที่รู้ตัวว่าอาการไม่หนักมากก็จะไปหาที่คลีนิค แต่ก็ต้องทำใจไว้ว่า ไปแล้วก็ได้แต่ยา…