fbpx

มาใช้พิราบส่งจดหมายกันดีกว่า

แน่นอนว่าก่อนจะมาเป็นอีเมล์ เราไม่ได้ใช้นกพิราบสื่อสาร ดังนั้นประสบการณ์การส่งนกพิราบสื่อสารหากันจึงมักใช้ในวงจำกัด เช่น ส่งสารลับยามสงครามเหมือนที่เห็นในหนังเรื่องสามก๊ก หรือแม้กระทั่งใช้ส่งยาเสพติดข้ามกำแพงคุก แต่ตอนนี้ใครๆ ก็สามารถสื่อสารกันผ่านนกพิราบได้แล้ว นั่นก็เพราะ Letter Writer Alliance จากอิลินอยส์ อเมริกา ผู้นำเรื่องการขายอุปกรณ์เครื่องเขียนออนไลน์ ได้เปิดบริการใหม่เรียกว่า Pigeon Post เพื่อให้เราส่งจดหมายผ่านนกพิราบจริงๆ โดยขายเป็นชุดส่งจดหมาย

Read more