fbpx

LnwShop ร่วมสนับสนุนกิจกรรมร้านนครภัณฑ์ และ Bangkok Brand

เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานเปิดอาคาร “นครภัณฑ์” ผลิตภัณฑ์สินค้าแห่งมหานคร บริเวณอาคารด้านหน้าสำนักพัฒนาสังคม

Read more